ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 6668 9111

ระบบปรับสภาวะอากาศ

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : ระบบปรับสภาวะอากาศ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ระบบปรับสภาวะอากาศ

รับออกแบบ และผลิตติดตั้งระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศภายในอาคาร เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศให้เป็นไปตามความต้องการสำหรับพื้นที่
- Heating
- Ventilation
- Air conditioning
" งานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร CPM Engineering " 
www.cpmflow.com
Hotline: 086-668-9111, 064-536-9569