ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่:

ระบบดับเพลิง

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : ระบบดับเพลิง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ระบบดับเพลิง

รับออกแบบ และติดตั้งงานระบบดับเพลิง Fire Pump และงานติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง Sprinkler System, Fire Hose Pump System ควบคุมการติดตั้งโดยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ โดยบริษัทยึดหลักการทำงานของลูกค้า มุ่งเน้นตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- Fire Pump
- Sprinkler System
- Fire Hose Pump System
" งานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร CPM Engineering " 
www.cpmflow.com
Hotline: 086-668-9111, 064-536-9569