สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   70  
2 Jul 2021   68  
3 Jul 2021   75  
4 Jul 2021   78  
5 Jul 2021   70  
6 Jul 2021   67  
7 Jul 2021   129  
8 Jul 2021   58  
9 Jul 2021   110  
10 Jul 2021   69  
11 Jul 2021   115  
12 Jul 2021   98  
13 Jul 2021   129  
14 Jul 2021   90  
15 Jul 2021   83  
16 Jul 2021   118  
17 Jul 2021   70  
18 Jul 2021   63  
19 Jul 2021   133  
20 Jul 2021   146  
21 Jul 2021   95  
22 Jul 2021   74  
23 Jul 2021   74  
24 Jul 2021   123  
25 Jul 2021   146  
26 Jul 2021   92  
27 Jul 2021   114  
28 Jul 2021   79  
29 Jul 2021   98  
30 Jul 2021   84  
31 Jul 2021   68