สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   55  
2 Jun 2021   72  
3 Jun 2021   70  
4 Jun 2021   53  
5 Jun 2021   55  
6 Jun 2021   61  
7 Jun 2021   55  
8 Jun 2021   83  
9 Jun 2021   85  
10 Jun 2021   76  
11 Jun 2021   105  
12 Jun 2021   77  
13 Jun 2021   85  
14 Jun 2021   72  
15 Jun 2021   69  
16 Jun 2021   145  
17 Jun 2021   68  
18 Jun 2021   91  
19 Jun 2021   70  
20 Jun 2021   100  
21 Jun 2021   148  
22 Jun 2021   81  
23 Jun 2021   71  
24 Jun 2021   48  
25 Jun 2021   63  
26 Jun 2021   58  
27 Jun 2021   79  
28 Jun 2021   87  
29 Jun 2021   73  
30 Jun 2021   77