สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   99  
2 May 2021   75  
3 May 2021   74  
4 May 2021   79  
5 May 2021   86  
6 May 2021   78  
7 May 2021   57  
8 May 2021   77  
9 May 2021   74  
10 May 2021   116  
11 May 2021   69  
12 May 2021   110  
13 May 2021   89  
14 May 2021   48  
15 May 2021   73  
16 May 2021   78  
17 May 2021   77  
18 May 2021   100  
19 May 2021   75  
20 May 2021   94  
21 May 2021   72  
22 May 2021   73  
23 May 2021   54  
24 May 2021   81  
25 May 2021   57  
26 May 2021   60  
27 May 2021   77  
28 May 2021   72  
29 May 2021   73  
30 May 2021   86  
31 May 2021   64