สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   67  
2 Apr 2021   118  
3 Apr 2021   70  
4 Apr 2021   70  
5 Apr 2021   45  
6 Apr 2021   84  
7 Apr 2021   224  
8 Apr 2021   84  
9 Apr 2021   117  
10 Apr 2021   57  
11 Apr 2021   60  
12 Apr 2021   54  
13 Apr 2021   72  
14 Apr 2021   74  
15 Apr 2021   115  
16 Apr 2021   91  
17 Apr 2021   69  
18 Apr 2021   77  
19 Apr 2021   58  
20 Apr 2021   59  
21 Apr 2021   99  
22 Apr 2021   56  
23 Apr 2021   118  
24 Apr 2021   59  
25 Apr 2021   57  
26 Apr 2021   88  
27 Apr 2021   66  
28 Apr 2021   116  
29 Apr 2021   72  
30 Apr 2021   82