สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2021   84  
2 Mar 2021   84  
3 Mar 2021   110  
4 Mar 2021   104  
5 Mar 2021   95  
6 Mar 2021   96  
7 Mar 2021   119  
8 Mar 2021   91  
9 Mar 2021   119  
10 Mar 2021   67  
11 Mar 2021   68  
12 Mar 2021   133  
13 Mar 2021   43  
14 Mar 2021   69  
15 Mar 2021   64  
16 Mar 2021   61  
17 Mar 2021   89  
18 Mar 2021   104  
19 Mar 2021   89  
20 Mar 2021   60  
21 Mar 2021   66  
22 Mar 2021   93  
23 Mar 2021   98  
24 Mar 2021   87  
25 Mar 2021   101  
26 Mar 2021   96  
27 Mar 2021   116  
28 Mar 2021   94  
29 Mar 2021   80  
30 Mar 2021   208  
31 Mar 2021   117