สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   63  
2 Feb 2021   31  
3 Feb 2021   57  
4 Feb 2021   69  
5 Feb 2021   67  
6 Feb 2021   50  
7 Feb 2021   27  
8 Feb 2021   53  
9 Feb 2021   99  
10 Feb 2021   84  
11 Feb 2021   55  
12 Feb 2021   48  
13 Feb 2021   51  
14 Feb 2021   52  
15 Feb 2021   42  
16 Feb 2021   71  
17 Feb 2021   42  
18 Feb 2021   51  
19 Feb 2021   34  
20 Feb 2021   105  
21 Feb 2021   130  
22 Feb 2021   53  
23 Feb 2021   48  
24 Feb 2021   47  
25 Feb 2021   90  
26 Feb 2021   66  
27 Feb 2021   45  
28 Feb 2021   88