สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   77  
2 Jan 2021   48  
3 Jan 2021   32  
4 Jan 2021   34  
5 Jan 2021   40  
6 Jan 2021   82  
7 Jan 2021   78  
8 Jan 2021   55  
9 Jan 2021   66  
10 Jan 2021   143  
11 Jan 2021   75  
12 Jan 2021   61  
13 Jan 2021   82  
14 Jan 2021   55  
15 Jan 2021   48  
16 Jan 2021   56  
17 Jan 2021   69  
18 Jan 2021   86  
19 Jan 2021   51  
20 Jan 2021   52  
21 Jan 2021   41  
22 Jan 2021   45  
23 Jan 2021   51  
24 Jan 2021   29  
25 Jan 2021   44  
26 Jan 2021   41  
27 Jan 2021   49  
28 Jan 2021   57  
29 Jan 2021   82  
30 Jan 2021   27  
31 Jan 2021   56