ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 6668 9111

งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม รับติดตั้งท่อสตีม ติดตั้งระบบท่อหม้อไอน้ำ ติดตั้งท่อน้ำร้อน ติดตั้งท่อทำความเย็น ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน ผลิตติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลส งานถังเหล็กและถังสแตนเลส รับทำถังผสม รับทำถังไซโล งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานโครงสร้างแพลตฟอร์มทางเดิน ผลิตสกรูลำเลียง ติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ติดตั้งระบบเกลียวลำเลียง ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งงาน utility pipe, process pipe, sanitary pipe, rack pipe, dust pipe, dust exhaust, งานหุ้มฉนวน, เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รับผลิตงานและติดตั้งเหล็กงานสแตนเลส storage tank, silo, hopper, mixing, platform ออกแบบผลิตและติดตั้งสายพานลำเลียง สกรูลำเลียง ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ระบบเกลียวลำเลียง

ออกแบบผลิตและติดตั้งงานเหล็กงานสแตนเลส งานถังเหล็กและถังสแตนเลส รับทำถังผสม รับทำถังไซโล งานหุ้มฉนวนกันความร้อน ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม รับงานหุ้มฉนวนหุ้มฉนวนกันความร้อน ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ผลิต Storage Tank, Hopper, Silo งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม แก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรม รับวางท่อสาธารณูปโภค รับเหมางานเดินท่ออุตสาหกรรมติดตั้งระบบท่อโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องจักร รับเหมาติดตั้งงานเดินท่อดักท์ในโรงงาน ขึ้นรูปและประกอบงานเหล็กงานสแตนเลสทุกประเภท อาทิ โครงสร้างรับท่อ (Pipe rack) โครงสร้างเหล็กและสแตนเลส งานโครงสร้างแพลตฟอร์มทางเดิน

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมงานระบบท่อ งานวางท่อสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการรับวิศวกรรมงานระบบ (M&E Engineer) ทีเหมาะสม ซึ่งลูกค้าของบริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด คือ โรงงานผลิต,โรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มสถาปนิก,ผู้รับเหมา, วิศวกรและที่ปรึกษา, นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา, โรงไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซ, การขนส่ง, Retial, ชุมชน, อาคาร, สุขภาพ, โรงพยาบาล , โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภคในประเทศไทย และในอาเซียน (CLMV)

VISION

มีความมุ่งมั่นและเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ ด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการผลิตและการบริการด้วยพนักงานที่มีคุณภาพในการทำงาน และขยายโรงงานการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

MISSION

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งเสริมสร้างทีมงาน Engineer และพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน บริการเอาใจใส่ที่ได้รับจากลูกค้าดังสโลแกนที่ว่า "Good team change the future" เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และให้ลูกค้าพอใจ อันนำไปสู่การยกระดับธุรกิจให้มีมาตรฐานที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในการร่วมธุรกิจสำหรับลูกค้าและคู่ค้า

"เป้าหมายขององค์กร คือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาในวงการโรงงานอุตสาหกรรม"

รับติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรมทุกประเภท งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อน้ำโรงงานอุตสาหกรรม Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipe Support และงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท่อแรงดันรวมไปถึง งานซ่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรมโดย ช่างผู้ชำนาญด้านงานเชื่อมประกอบงานท่อโดยตรง และรับประกันด้วยช่างเชื่อมที่มีการผ่านการรับรอง โดยบริษัทที่ได้มาตรฐานด้านการออกใบรับรอง และผ่านการอบรมแล้ว จึงมั่นใจได้ว่างานที่เราติดตั้งทุกงานจะมีคุณภาพและที่สำคัญเราเน้นย้ำเรื่องของ เวลาในการทำงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

รับผลิตติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลส งานถังเหล็กและถังสแตนเลส บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถปรับปรุงและขึ้นโครงสร้างใหม่ โครงสร้างรับท่อ (Pipe Rack) โครงสร้างวางเครื่องจักร แพลตฟอร์ม (Platform) Walk Way Warehouse ทั้งงานตามแบบของลูกค้า หรือยินดีให้คำปรึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยวิศวกรชำนาญงาน เพื่อเข้าตรวจวัดหน้างานตามความเหมาะสม

รับประกอบและติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงานอุตสาหกรรม  รับติดตั้งท่อสตีม ติดตั้งระบบท่อหม้อไอน้ำ ติดตั้งท่อน้ำร้อน ติดตั้งท่อทำความเย็น ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ในระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ท่อดักท์ดูดกลิ่น ท่อดักท์เหลี่ยม (Rectangular Duct), ท่อดักท์กลม ท่อดักท์ท่อส่งลมตีเกลียว (Spiral Round Duct) รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบท่อดักท์แอร์

งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม ผลิตติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลส

รับติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรมทุกประเภท Utility Piping Work, Process Piping Work, Sanitary Piping Work, Pipe Rack, Pipe Support และงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท่อแรงดัน รวมไปถึงงานซ่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรมโดยช่างผู้ชำนาญด้านงานเชื่อมประกอบงานท่อโดยตรง

ผลิตและติดตั้งถัง งานถังเหล็กและถังสแตนเลส รับทำถังผสม รับทำถังไซโล ถังที่ใช้งานสำหรับวัตถุดิบที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด เช่น พลาสติก ปูน แป้ง และอื่นๆตามหลักการออกแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมทางบริษัทมีความชำนาญในการออกแบบถังเก็บประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับหลากหลายลักษณะการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม

ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน Dust Piping Work

รับติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน งานเดินท่อดักท์อุตสาหกรรมทุกประเภท ท่อดักท์ฝุ่น, ท่อลมร้อน, ท่อลมเย็น, ท่อดูดอากาศ, ท่อแอร์อุตสาหกรรม Supply and Return ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เกรด A ประกอบและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญด้านงานท่อดักท์โดยตรง เรามีโรงงานและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรองรับงาน และบริการลูกค้าได้ครบวงจร

ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เกรด A ประกอบและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญด้านงานท่อดักโดยตรง เรามีโรงงานและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรองรับงาน และบริการลูกค้าได้ครบวงจร

ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม รับติดตั้งท่อสตีม ติดตั้งระบบท่อหม้อไอน้ำ ติดตั้งท่อน้ำร้อน-ท่อทำความเย็น ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน ผลิตติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลส งานถังเหล็กและถังสแตนเลส รับทำถังผสม รับทำถังไซโล งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานโครงสร้างแพลตฟอร์มทางเดิน ผลิตสกรูลำเลียง ติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ติดตั้งระบบเกลียวลำเลียง ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งท่ออุตสาหกรรมรับประกันคุณภาพงานในพื้นที่  หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทองบึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนงคลองเตยวัฒนา บางกอกน้อยบางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ