ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 6668 9111

ระบบปรับสภาวะอากาศ

รับออกแบบ และผลิตติดตั้งระบบทำความเย็น 

     ในปัจจุบันเราอาศัยระบบทำความเย็นมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่จะเป็น ระบบปรับอากาศภายในอาคาร การผลิตในงานอุตสาหกรรม การทำความเย็นเพื่อการขนส่ง  ซึ่งเป็นระบบความร้อนความเย็นและการระบายอากาศซึ่งระบบทำความเย็นจะมีขนาดที่ใหญ่จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อการผลิตสินค้า 

ระบบหมุนเวียนอากาศแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับระบบปรับอากาศแบบไม่มีท่อส่งลม
2. ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับระบบปรับอากาศแบบมีท่อส่งลม

ข้อควรการเลือกใช้ระบบทำความเย็น
การเลือกระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรเลือกของการช่วยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า 

ระบบปรับสภาวะอากาศ

ระบบปรับสภาวะอากาศ      

รับออกแบบ และผลิตระบบสายพานลำเลียง ระบบเกลียวลำเลียง ทุกประเภทและทุกลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับในแต่ละลักษณะของงาน อาทิเช่น 
     - Screw Conveyor แบบที่ไม่ต้องใช้ตัวหิ้วกลาง (SAC TYPE) ช่วยลดปัญหาในเรื่องการปนเปื้อน และปัญหาของการซ่อมบำรุงที่บ่อยครั้งของตัวหิ้วกลาง
     - Belt Conveyor ระบบสาพานลำเลียง
     - Free roller Conveyor ระบบลูกกลิ้งลำเลียง
     - Chain Conveyor ระบบลำเลียงแบบโซ่หรือโซ่ลำเลียง

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

วิสัยทัศน์ :  มีความมุ่งมั่นและเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการผลิตและการบริการด้วยพนักงานที่มีคุณภาพในการทำงาน และขยายโรงงานการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :  เรามุ่งเสริมสร้างทีมงาน Engineer และพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน บริการเอาใจใส่ที่ได้รับจาก ลูกค้าดังสโลแกนที่ว่า "Good team change the future" เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และให้ลูกค้าพอใจ อันนำไปสู่การยกระดับธุรกิจให้มีมาตรฐานที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในการร่วมธุรกิจสำหรับลูกค้าและคู่ค้า


บริการของ บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
     งานถังเหล็กและถังสแตนเลส งานวางท่อน้ำโรงงานอุตสาหกรรม งานวางท่อสาธารณูปโภค งานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานโครงสร้างแพลตฟอร์มทางเดิน ติดตั้งท่อทำความเย็น ติดตั้งท่อน้ำร้อน ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบดับพลิง ติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน ติดตั้งระบบท่อหม้อไอน้ำ ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม ติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ติดตั้งระบบเกลียวลำเลียง ผลิตติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลส ผลิตสกรูลำเลียง รับติดตั้งท่อสตีม รับทำถังผสม รับทำถังไซโล ยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ cpmengineeringcenter.com และ cpm.brandexdirectory.com

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
cpm.brandexdirectory.com
www.cpmflow.com
www.cpmengineeringcenter.com